Materialebeskrivelse

Materialer

Byggesæt

Konstruktion

På Deres støbte fundament med min. 300 mm isolering, færdigglittet for gulvbelægning

Byggesæt iflg. nedenstående beskrivelse, hvor der afhængig af hustype medfølger 2-3 store vinduespartier, samt 1-2 døre + 1 stk. termovindue pr. ca. 10 m2 eller iflg. plantegninger (tillæg for sprosser).

Dokumentation
Grundplanstegning, facadetegninger, situationsplan og fundamentsplan

Råhus leverance

Ydervægge:
Til ydervægge leveres regler tilskåret til usamlet elementrammer. Til udvendig beklædning leveres vind pap, afstandslister og trykimprægneret 22 x 125 mm lodrette beklædningsbrædder med fer og not.
Tag:
Til taget leveres kip rem /bjælke spær, T1 lægter 38 x 73 mm og sorte / røde B6/B7 eternitplader eller betontagsten (+ under tag ved betontagsten). Trykimprægneret vindskeder, sternbrædder og udhængslister.
Individuelle materialer kan leveres mod merpris.

Indvendige materialer

Ydervæg:
Til indvendig færdiggørelse leveres isolering (min. efter nyeste BR krav), dampspærre, lægte forskalling , 13 mm gipsplader (2 lag 13 mm vandfaste gipsplader i badeværelse).
Loft:
Til loft leveres isolering (min. efter nyeste BR krav), dampspærre, lægteforskalling, 16 x 100 mm profilbrædder.
Skillerum:
Til skillerum leveres 38 x 57 mm lægter (hovedskillerum evt. 45 x 95 regler), 13 mm gipsplader.
Gulv / gulvbelægning: Deres eget køb
Øvrige:
Indvendig plade døre med greb, fodpaneler, indfatninger og skyggelister.
Individuelle materialer, herunder anden gulvkonstruktion, kan leveres mod merpris, ligesom evt. egentlig gulvramme for punktfundament.